Ujęcie w gminnej ewidencji zabytków

Przed zakupem nieruchomości (budynków) lub zamiarem przystąpienia do projektowania jakichkolwiek prac remontowych w posiadanym już obiekcie, należy sprawdzić stan prawny jego ochrony konserwatorskiej: czy jest

Skreślenie z rejestru zabytków

Gdy zabytek wpisany do rejestru zabytków uległ zniszczeniu, co powoduje, że utracił swą wartość historyczną, artystyczną lub naukową można wszcząć procedurę skreślenia obiektu z rejestru

Wpis do rejestru zabytków

W naszym kraju najważniejszą formę ochrony zabytków stanowi wpis do rejestru zabytków, prowadzony odrębnie w każdym województwie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. (wkz) Zgodnie z obowiązującymi

„Cepelia” w Łazienkach Królewskich

Król Stanisław August lubił piękne kobiety, piękną architekturę i sztukę. Pozostawił po sobie pałacowo-ogrodowe założenie Łazienek warszawskich. Zgodnie z trendami ówczesnej mody było w nich

Projekt budowlany po nowelizacji prawa budowlanego

19 września 2020 roku weszła w życie nowela Prawa budowlanego. Nowelizacja ogranicza zawartość projektu budowlanego. Inwestor nie jest już zobowiązany do składania projektu technicznego. Będzie

Co powinieneś wiedzieć o zabytku?

Co o zabytku wiedzieć powinien (potencjalny) właścicielNa pierwszy rzut oka może wydawać się, że jeśli ktoś jest posiadaczem budynku zabytkowego lub chce taki nabyć, jest

Decyzja o warunkach zabudowy

CZYM JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest dla inwestycji, która ma mieć miejsce na terenie nie objętym zapisami miejscowego planu

Droga dojazdowa

Planujesz budowę domu, pamiętaj o zapewnieniu obsługi komunikacyjnej działki budowlanej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej. Może być

„Zabytkowe” gargamele

Zapewne niemal każdy kojarzy postać Gargamela, czarownika-nieudacznika z kreskówki o Smerfach, sympatycznych niebieskich ludzikach. W realu jego imię nadaje się wyjątkowo udziwnionym budowlom, zwłaszcza „odbudowywanym”

Czy warto kupić zabytkową nieruchomość?

Czy warto kupić zabytkową budowlę? Oczywiście, chętnie pomogę – w wyborze obiektu (jeśli jeszcze tego nie dokonałeś) i wielu innych formalnościach (a faktycznie jest ich

Rozpoznanie historyczne obiektu zabytkowego

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich i architektonicznych obiektu zabytkowego, należy zbadać jego historię. Umożliwi to ustalenie czasu budowy, fundatora, zmian układu przestrzennego i dekoracji. To

Kierujący robotami budowlanymi przy zabytku

Roboty budowlane przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków lub objętym inną formą ochrony prawnej (np. Lista Skarbów Dziedzictwa) muszą być prowadzone w ściśle określony

Pomoc w trakcie COVID-19

W trakcie trwania znacznego przyrostu zachorowań na COVID w Polsce najważniejszy jest dystans. Jednak nie oznacza to, że mamy zrezygnować ze swoich marzeń o posiadaniu

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Jak ważne jest zgłoszenie zmiany użytkowania budynku i przystosowanie obiektu do nowej funkcji mogliśmy się przekonać przed paru laty w Krakowie. W kamienicy o funkcji

Decyzja konserwatorska na prace przy zabytku

Decyzja konserwatorska pozwalająca na prace przy zabytku, to zielone światło od organu ochrony konserwatorskiej dla inwestora. Decyzję wydaje się dla obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru

Wniosek o zalecenia konserwatorskie

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich może ułatwić prace przy projektowaniu zmian w zabytku lub jego remoncie, ale może także znacznie je wydłużyć. Właściciele, potencjalni nabywcy, pracownie architektoniczne

Czym jest gminna ewidencja zabytków

Gminna ewidencja zabytków to coś bardzo osobliwego. Obowiązek jej prowadzenia nakłada na samorząd terytorialny art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

Termin wydania pozwolenia konserwatorskiego

Na stronie rządowej biznes.gov.pl, za której treść odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazano termin wydania pozwolenia przez organ ochrony konserwatorskiej. Treść brzmi: Nie dłużej

Przyłącze wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe i kanalizacja są najczęściej własnością gminy. Instytucja, która zarządza siecią ponosi wydatki związane z jej rozbudową. Koszt przyłącza jest natomiast w gestii właściciela

Styropianizacja polskich zabytków

Problem ocieplania lub, jak nazywa się fachowo, termoizolacji budynków zabytkowy jest ustawicznie na czasie. Zwłaszcza kiedy chodzi o budynki wpisane do rejestru zabytków. Od pewnego

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna lub inaczej renta planistyczna wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 36 tej ustawy reguluje sytuację rozliczenia miedzy gminą, a właścicielem

Przyłącze prądu

Gdy zdecydujemy się na budowę nowego domu musimy pamiętać, że działka budowlana powinna mieć przyłącza prądu i wodociągowe. Oczywiście ich brak nie wstrzymuje pracy przy

Sprzedaż nieruchomości zabytkowej

Coraz częstszym procederem na rynku nieruchomości jest zakup, dzierżawa, zamiana, darowizna lub sprzedaż nieruchomości zabytkowej, czyli wpisanej do rejestru zabytków od samorządu gminnego lub Skarbu

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved