Przyłącze prądu

Gdy zdecydujemy się na budowę nowego domu musimy pamiętać, że działka budowlana powinna mieć przyłącza prądu i wodociągowe. Oczywiście ich brak nie wstrzymuje pracy przy budowie, ale na pewnym etapie są one już niezbędne. Brak prądu, czy wody może skomplikować prowadzenie inwestycji.

Wraz z decyzją o zakupie działki należy udać się do miejscowego urzędu miasta lub gminy, w którym dowiemy się o dostępie do mediów na danym terenie. Jeśli nasza działka mediów nie posiada następnym krokiem powinno być skontaktowanie się z miejscowymi gestorami sieci, gdzie dowiemy się jaka jest możliwość przyłącza i ewentualny koszt. Nieliczne, ale występujące przypadki, to takie gdy zakup taniej działki może być mało korzystny finansowo, gdy trzeba będzie uzbroić teren.

FORMALNOŚCI

Przyłącze prądu nawet z punktu widzenia prawa budowlanego jest najważniejsze. Na terenie może występować kilku dostawców prądu, zatem należy zorientować się, która oferta jest dla nas najkorzystniejsza.

 Do wniosku o przyłącze prądu należy dołączyć: wypis z rejestru gruntów, dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, mapę zasadniczą wskazującą, w jakiej odległości od działki znajduje się najbliższa linia energetyczna oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez zapisy prawa miejscowego.

Warunki przyłączenia do sieci powinniśmy otrzymać maksymalnie w 2 tygodnie, a ważne są 2 lata. Gdy posiadamy taki dokument, to na jego podstawie możemy zacząć budowę przyłącza.

WYKONANIE

Wykonaniem przyłącza i zakończeniem go skrzynką przyłączeniową na granicy działki zajmuje się dostawca. Pozostałe przyłącza w granicach działki wykonuje sam inwestor. Takie przyłącze musi być podciągnięte do budynku i zakończone wewnętrzną linią.

OPŁATA

 Na inwestorze spoczywa także konieczność uiszczenia opłaty przyłączeniowej. Koszt wynika od 3 czynników: rodzaju przyłącza, długości i mocy. Opłata jest jednorazowa i zryczałtowana. Najczęściej stosowana moc to 15kW, zatem w przypadku długości nieprzekraczającej 200 metrów opłata będzie się wahała od 1500 do 2700 zł. Gdy długość przekracza 200 metrów naliczane są dodatkowe opłaty.

Gdy przyłącze ma być wykonane tylko na potrzeby budowy, czas oczekiwania na jego realizację to 1-2 miesiące. Przyłącze docelowe to już dłuższy termin. Na takie trzeba czekać od pół do 1 roku.

Fot: murator.dom

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved