Dellia Investments

 • zalecenia konserwatorskie do przebudowy piwnic Browarów Warszawskich Haberbusch i Schiele
 • uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na translokację pomnika przy ul. Grzybowskiej w Warszawie
 • uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego do przebudowy budynku wchodzącego w skład zespołu Browarów Warszawskich Haberbusch i Schiele
 • uzyskanie pozwolenia na montaż napisów reklamowych na obiektach Browarów Warszawskich Haberbusch i Shiele

PGNiG

 • opracowanie historyczne dotyczące stanu zachowania budynku dawnej gazowni w Reszlu woj. warmińsko-mazurskie
 • opracowanie wniosku do MKiDN dotyczące skreślenia z rejestru pozostałości budynku d. Gazowni w Reszlu woj. warmińsko-mazurskie

Szpital Orłowskiego w Warszawie

 • uzyskanie zaleceń konserwatorskich do przebudowy i wymiany okien
 • doradztwo merytoryczne do projektu rozbudowy szpitala o dodatkowy blok, doradztwo merytoryczne do projektu nadbudowy budynku szpitala

Myoni Group

 • zalecenia konserwatorskie do rewaloryzacji i przebudowy budynku pofabrycznego przy ul. Emilii Plater 9/11 w Warszawie
 • opracowanie historyczne dla kamienicy i budynku pofabrycznego przy ul. Emilii Plater 9/11 w Warszawie

Parafia w Wiązownej

 • pomoc merytoryczna w uzyskaniu dotacji
 • opracowanie historyczne i analiza możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku przy ul. Rozbrat w Warszawie
 • opracowanie historyczne i analiza możliwości przebudowy budynku przy ul. Długiej w Warszawie
 • pomoc merytoryczna w uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego i dotacji pałacu modrzewiowego w Ługowie
 • pomoc merytoryczna w przygotowaniu dokuemtacji historycznej i analiza możliwości inwestycyjnych willi Jagiellonka w Konstancinie
 • uzyskanie zaleceń konserwatorskich i pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i modernizację willi Jagiellonka w Konstancinie
 • uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku przy ul. Kądziołeczki w Warszawie
 • uzyskanie pozwolenia na wymianę ogrodzenia na jednej z posesji położonej na terenie „Miasta-Ogrodu-Czerniaków”
 • opracowanie wniosku o wyłączenie z gminnej ewidencji zabytków budynku położonego na terenie Żoliborza Historycznego
 • Opracowanie historyczno-konserwatorskie w kontekście planowanej nadbudowy budynku biurowego zlokalizowanego pod adresem Mysia 3 w Warszawie
 • Fort Legionów ul. Zakroczymska 12, 00-225 Warszawa – Studium Historyczno-Konserwatorskie
 • Uzyskanie decyzji konserwatorskiej na przebudowę pomieszczeń budynku przy ul. Krochmalnej 59
 • Opracowanie historyczne z analizą możliwości inwestycyjnych kamienicy przy ul. Noakowskiego 10
 • Uzyskanie zaleceń konserwatorskich do remontu i prac konserwatorskich w lokalu nr 4 przy ul. Noakowskiego 10
 • Uzyskanie ekspertyzy mikologicznej dotyczącej budynku przy ul. Stalowej w Pruszkowie
 • Uzyskanie zaleceń konserwatorskich do montażu ogrodu zimowego restauracji „U Wieniawy” przy Placu Piłsudskiego w Warszawie
 • Analiza przepisów planistycznych i wpisu do rejestru zabytków pod kątem rozbudowy, przebudowy budynku przy ul. Jodłowej 15/15a
 • Analiza przepisów planistycznych i ujęcia w gminnej ewidencji zabytków pod kątem rozbiórki budynku przy ul. Twardowskiej 15
 • Opracowanie na temat wartości zabytkowych kamienicy przy ul. Piotra Wysockiego 32a w Warszawie, ujętej w gminnej ewidencji zabytków

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved