Jestem po to, by pomóc w realizacji marzeń.

Czy jest to budowa domu, czy remont zabytkowej kamienicy, oferuję rozwiązanie problemów związanych z planowaną inwestycją. Przeprowadzę przez proces administracyjny związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zaleceń lub decyzji konserwatorskiej, czy uzgodnień z gestorami sieci. Proces ten bowiem nie jest trudny lecz wymaga specjalistycznej wiedzy i znajomości mechanizmów administracyjnych.

Z moją pomocą unikniesz wielu kłopotów. Załatwię za Ciebie wszelkie formalności. Bez wychodzenia z domu otrzymasz wszystkie zgody wymagane polskim prawem.

Moje doświadczenie w pracy z zabytkami jest wieloletnie i wieloobszarowe. Najpierw zdobyłam je w ramach studiów specjalistycznych ochrony dziedzictwa kulturowego, a następnie w trakcie pracy zawodowej w służbie ochrony zabytków. W tym czasie uzupełniałem wykształcenie z zakresu ochrony zbytków architektury i budownictwa oraz postępowań administracyjnych. Umożliwiło mi to dobrą znajomość przepisów prawa i orzecznictwa sądowego. W dalszym etapie pracy zawodowej nabyłam praktyczne umiejętności i doświadczenia w budownictwie przy obiektach, zarówno zabytkowych, jak i współczesnych.

Profesjonalizm

Specjalistyczne wykształcenie, systematyczne pogłębianie wiedzy oraz współpraca z zespołem specjalistów, stanowi gwarancję kompleksowego wsparcia procesu inwestycyjnego.

Doświadczenie

Od blisko 20 lat pracuję w inwestycjach przy obiektach zabytkowych oraz budowanych współcześnie. Wiele z nich nadzorowałam. Nie są mi obce żadne przepisy prawne i administracyjne, mające zastosowanie przy tego rodzaju inwestycjach. Ze mną przez proces administracyjny przejdziesz bez przeszkód i nie wychodząc z domu.

Zaufanie

Rozumiem problemy, trudności i obawy inwestorów. Wiem jak ważne są to dla nich sprawy. Pomogę i rozwiążę wiele trudnych kwestii. Możesz liczyć na mój profesjonalizm i doświadczenie. Zaufało mi już wielu inwestorów, zaufaj i Ty.

Obiekty zabytkowe

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich lub decyzji konserwatorskiej nie musi być trudne. Trzeba tylko fachowo przygotować wniosek. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie każdy ma doświadczenie w gromadzeniu odpowiednich załaczników: map historycznych, opracowań, wcześniejszych uzgodnień, analiz historycznych. Jestem po to by pomóc Ci przebrnąć przez ten proces. Moje doświadczenie Ci w tym pomoże.

  • uzyskanie zaleceń konserwatorskich
  • uzgodnienia projektów budowlanych
  • opracowania historyczne i programy prac konserwatorskich

Obiekty współczesne

Proces uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy to rzecz prosta, ale wymagająca doświadczenia w zgromadzeniu wszelkich koniecznych załączników. Znam problemy, z którymi borykają się inwestorzy w trakcie procesu administracyjnego. Oferuję Państwu pomoc w ich rozwiązaniu. Ze mną łatwiej uzyskasz wymagane pozwolenia bez wychodzenia z domu.

  • reprezentowanie inwestora
  • pomoc w przygotowaniu koncepcji lub projektu architektonicznego
  • doradztwo inwestycyjne

To, jak dobrze dajemy sobie radę na co dzień, określają, oprócz ilorazu inteligencji, nasze umiejętności praktyczne wespół z opanowanymi przez nas zdolnościami technicznymi. Bez względu na potencjał intelektualny tym, co sprawia, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby wykonywać konkretny zawód, jest wiedza fachowa – ogólny zasób informacji z danej specjalności i umiejętności praktycznych.

 Daniel Goleman

Blog

Na moim blogu dzielę się wiedzą na temat inwestycji w zabytkach i w obiektach współcześnie budowanych. Poruszam kwestie najczęstszych problemów, regulacji prawnych oraz nowych metod.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji 2020. All Rights Reserved