Pomoc w trakcie COVID-19

W trakcie trwania znacznego przyrostu zachorowań na COVID w Polsce najważniejszy jest dystans. Jednak nie oznacza to, że mamy zrezygnować ze swoich marzeń o posiadaniu własnego domu, jego remoncie, czy przebudowie. Do realizacji marzeń potrzebne jest jednak zderzenie z biurokracją. Od pozyskania informacji od urzędnika poprzez zaopatrzenie się w potrzebne do wniosku mapy i uzgodnienia z gestorami sieci, aż do złożenia wniosku. Długa ścieżka administracyjna, która może być dwukrotnie uciążliwsza z uwagi na panującą obecnie sytuację pandemiczną.

W związku z tym proponuję Państwu moją pomoc. Pomoc w uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń, opinii, zaleceń. Za moim pośrednictwem uzyskają Państwo stosowne dokumenty nie wychodząc z domu i nie narażając się na kontakt z osobami, które mogą być zainfekowane.

W ciągu tego trudnego półrocza, gdy ograniczone są kontakty miedzyludzkie, a urzędy pracują zdalnie lub hybrydowo poznałam mechanizmy współpracy z jednostkami samorządowymi gminnymi i powiatowymi. Jest to doś trudne, ale nie niemożliwe. Poruszam się już dość swobodnie i znam okoliczności, w których mimo utrudnień dokument można otrzymać w terminie wskazanym przez Kpa, bez zbędnej zwłoki.

Zaufaj mi. Nie narażaj się na skutki pandemii.

Fot. zpp.net.pl

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved