Czy warto kupić zabytkową nieruchomość?

Czy warto kupić zabytkową budowlę? Oczywiście, chętnie pomogę – w wyborze obiektu (jeśli jeszcze tego nie dokonałeś) i wielu innych formalnościach (a faktycznie jest ich trochę).

Wbrew pozorom budowle zabytkowe dają wiele ciekawych możliwości inwestycyjnych niż obiekty wznoszone obecnie. Zwłaszcza jeśli po odpowiedniej adaptacji, zostaną przeznaczone na cele użytkowe, ale nie tylko. Jeśli obiekt jest zabytkiem, w pełnym znaczeniu, czyli wpisany do rejestru i jest własnością skarbu państwa lub samorządu terytorialnego, to istnieje możliwość kupna go po cenie obniżonej. Te kwestię reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 VIII 1997 r.(tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2018, poz. 121), art. 73 i art. 84. Obniżka możliwa jest nawet o 50 procent. Podobnie może być z opłata z tytułu użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu. Decyzję taką podejmują: wojewoda lub sejmik wojewódzki, lub rada powiatu, lub rada miasta czy gminy (art. 68). Przed przystąpieniem do sprzedaży obiektu zabytkowego, organ reprezentujący skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, musi uzyskać zgodę właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (zgodnie z zapisem wyżej przywołanej Ustawy, art. 13, ust. 4). Analogiczna procedura wymagana jest w przypadku obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 13, ust. 5). Istnieje możliwość uzyskania już przez właściciela nabytego obiekty zabytkowego wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa, z budżetu wojewódzkiego konserwatora zbytków, a nawet ze strony samorządu terytorialnego. Kwestię tę regulują odpowiednie przepisy, ale są również uwarunkowane kilkoma czynnikami.

Pomogę właścicielom zabytków w procesie pozyskania wsparcia środkami zewnętrznymi. Jeśli jesteś zainteresowany, chętnie udzielę odpowiedzi na Twoje pytania i rozwieję wątpliwości.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved