Warszawskie Zakłady Mechaniczne – nowy status prawny, nowy inwestor, nowe zamierzenia

Obiekt wpisany do rejestru zabytków nie musi być kłopotem dla właściciela. Owszem. Trzeba zwielokrotnić kroki przy ewentualnych zamierzeniach inwestycyjnych, ale sam wpis tych zamierzeń nie blokuje. Tymi dodatkowymi krokami są pozwolenia służb konserwatorskich na planowane prace, uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy z organem ochrony konserwatorskiej planowanej budowy, nadbudowy, rozbudowy na terenach objętych wpisem obszarowym, gdy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gdy kupuje się obiekt, który jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków lub jest wpisany do rejestru zabytków, nie można z góry przywiązywać się do myśli o możliwości jego rozebrania. Kupujący powinien orientować się, że na rozbiórkę takiego obiektu organy ochrony konserwatorskiej zgadzają się niechętnie.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne znajdujące się przy ul. Czerniakowskiej 89/93 były na czołówkach stołecznych gazet, gdy poprzedni właściciel wjechał buldożerami na ich teren celem rozbiórki. Co do walorów zabytkowych obiektu zdania są podzielone, ale faktycznie zespół był ujęty w gminnej ewidencji zabytków i wszelkie prace, zwłaszcza te rozbiórkowe powinny być uzgodnione z organem ochrony konserwatorskiej.

Obecnie obiekt ma nowego właściciela i zmienił się także status prawny. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę wpisu budynków WZM do rejestru zabytków. Nowy właściciel w swoim zamierzeniu inwestycyjnym uwzględnia obecny stan prawny budynku. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się przeprowadzić adaptację obiektu do nowego sposobu użytkowania zgodnie z warunkami, które będą uwzględniały zapisy decyzji o wpisie do rejestru.

Aneta Dumińska-Niemczyk

Ekspert ds. nieruchomości zabytkowych z 17-letnim doświadczeniem. Oferuję kompleksową obsługę procesu administracyjnego, od przygotowania dokumentacji po uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved