Opracowania i analizy – pomocny materiał dla urzędu konserwatorskiego

Gwarantem szybkiego procedowania wniosku złożonego w urzędzie ochrony konserwatorskiej jest prawidłowo złożony wniosek. Dlatego należy ze starannością go wypełnić stosując się do uwag zawartych w treści wniosku.

Oprócz dokumentów wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków należy rozważyć, czy dla usprawnienia pracy urzędników nie należy dołączyć dodatkowych dokumentów takich jak: opracowanie historyczne, analiza urbanistyczna, analiza historyczno-architektoniczna z wnioskami o możliwościach inwestycyjnych.

W przypadku obiektów czy obszarów wpisanych do rejestru zabytków w/w dodatkowe dokumenty są dla urzędnika bardzo pomocne. Należy pamiętać, że w chwili obecnej w urzędach ochrony konserwatorskiej jest coraz mniej kadry wykwalifikowanej. Niskie zarobki nie zachęcają praktyków do pracy w urzędzie. U młodych adeptów, prosto po studiach proponowane przez inwestora prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wzbudzają strach. Analiza historyczno-architektoniczna z wnioskami o możliwości wprowadzenia zmian , to dodatkowy argument do wydania pozytywnej decyzji czy zaleceń konserwatorskich.

Z mojej praktyki wynika, że ilekroć do wniosku dołączam przygotowany przeze mnie dodatkowy materiał praca z urzędnikiem jest zdecydowanie prostsza i okres oczekiwania na dokument krótszy.

Aneta Dumińska-Niemczyk

Ekspert ds. nieruchomości zabytkowych z 17-letnim doświadczeniem. Oferuję kompleksową obsługę procesu administracyjnego, od przygotowania dokumentacji po uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved