Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – cz. 3 Czego nie przewidział legislator – zalecenia konserwatorskie a Kpa

Znowelizowana ustawa nadal nie przewiduje zmian w zakresie zaleceń konserwatorskich. Zmiany, na którą od lat czekają inwestorzy, czyli terminów wydania wytycznych konserwatorskich przez organ ochrony konserwatorskiej zgodnie z Kpa.

Legislator uzasadnia: „Jednocześnie na zasadzie potwierdzenia ugruntowanej praktyki administracyjnej, w sprawach wniosków o wydanie zaleceń konserwatorskich wyłączono stosowanie przepisów kpa. Zalecenia konserwatorskie stanowią bowiem przykład przyrzeczenia administracyjnego w zwykłej formie pisemnej.” Wyłączenie ze stosowania przepisów Kpa do „przyrzeczenia administracyjnego” nawzajem się wyklucza. Skoro zalecenia konserwatorskie są „przyrzeczeniem administracyjnym”, to nie są niczym innym, jak daniem inwestorowi zielonego światła podobnie jak w przypadku pozwolenia konserwatorskiego, dla którego przepisy Kpa się stosuje. Może zręczniej byłoby odstąpić od używania stwierdzenie „przyrzeczenie administracyjne”, a zastosować „opinia”.

Obecnie w niektórych urzędach konserwatorskich czas oczekiwania na wydanie zaleceń konserwatorskich wynosi nawet pół roku. Inwestor nie może zaskarżyć organu konserwatorskiego o niedotrzymywanie terminów i cierpliwość musi być naczelną cechą jego charakteru. Tylko, że zabytki tej cierpliwości nie mają. Zwłaszcza te, które oczekują na pilny remont i czas jest w tym przypadku wartością nadrzędną. Organy ochrony konserwatorskiej mają problem zaś z płynnością zwłaszcza przy obiektach, które wymagają jak najszybszej reakcji.

Tym razem nie doczekamy się wsparcia ustawodawcy, który zdejmuje z siebie ciężar odpowiedzialności za wydłużający się czas oczekiwania na zalecenia konserwatorskie. Nie ma formy odwoławczej, zatem organ odwoławczy, czyli Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie musi się borykać ze stosem skarg na opieszałość urzędniczą. Jest to zapewne zabieg celowy, bo trudno uwierzyć w fakt, że do urzędników ministerstwa nie dochodzą wiadomości o przewlekłości w wydawaniu zaleceń konserwatorskich.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved