Nieruchomości zabytkowe

Poniżej znajdziesz szczegóły mojej oferty dotyczącej obiektów zabytkowych.

W czym mogę Ci pomóc lub w jakich sprawach mogę Cię wyręczyć?

Reprezentowanie inwestora w postępowaniach administracyjnych :

przed organem ochrony konserwatorskiej

 • uzyskanie zaleceń konserwatorskich

 • pozwolenia (decyzje) konserwatorskie

 • uzgodnienia warunków zabudowy

 • uzgodnienia projektów budowlanych

przed organem administracji architektoniczno-budowlanej

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

 • pozwolenia na budowę

 • zgłoszenie zamiaru inwestycyjnego

Przygotowanie programów prac konserwatorskich

Program prac konserwatorskich to przepustka do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla obiektów, które nie wymagają szczegółowego projektu budowlanego. Jest także pomocny przy wydaniu zaleceń konserwatorskich. Sporządzę go dla Ciebie zarówno dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków, jak i ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

Przygotowanie opracowań historycznych

Dotyczących obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Analiza możliwości inwestycyjnych nieruchomości zabytkowej

Dla obiektów, zespołów urbanistycznych i budowlanych, terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Pomoc w przygotowaniu koncepcji architektonicznej dla zabytkowej nieruchomości​

Dla obiektów istniejących wpisanych do rejestru zabytków, jak i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, a także dla planowanych inwestycji na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosku o zalecenia konserwatorskie lub pozwolenie konserwatorskie

Dotyczących obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Pomoc merytoryczna w uzyskaniu dotacji na prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie z funduszy:​

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Miasta Stołecznego Warszawy
 • w ramach Programu „ Ochrona atmosfery, Budownictwo Energooszczędne 1.) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Doradztwo inwestycyjne

Doradzę przy kupnie obiektu zabytkowego. Przygotuję analizę możliwości inwestycyjnych.

Oferta doradztwa inwestycyjnego dotyczy:

 • obiektów wpisanych do rejestru zabytków
 • obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków
 • zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków
 • terenów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków

Copyright @ Wsparcie Inwestycji 2020. All Rights Reserved