Wniosek o zalecenia konserwatorskie

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich może ułatwić prace przy projektowaniu zmian w zabytku lub jego remoncie, ale może także znacznie je wydłużyć. Właściciele, potencjalni nabywcy, pracownie architektoniczne wnioskują do organu ochrony konserwatorskiej o wytyczne licząc na ekspercką podpowiedź, jakich zmian mogą w obiekcie zabytkowym dokonać, jakich technologii użyć przy jego remoncie.

Art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi wyraźnie, że o zalecenia konserwatorskie może wystąpić wyłącznie właściciel lub posiadacz zabytku. W innym przypadku trzeba wykazać się posiadanym pełnomocnictwem właściciela.

Na zalecenia konserwatorskie nie rodzą żadnych skutków prawnych. Jest to wyłącznie stanowisko organu ochrony konserwatorskiej informujące właściciela zabytku o możliwości dokonania zmian przy zabytku. Na wydanie wytycznych konserwatorskich nie ma terminów Kpa o czym należy bezwzględnie pamiętać! Zwyczajowo urzędy konserwatorskie odpowiadają na taki wniosek w terminie do 30 dni. Niestety są niechlubne przypadki, gdzie na odpowiedź czeka się do 3, a nawet 6 miesięcy. Urząd nie musi informować o postępie prac i wykonanych w związku z tym czynnościach.

Wydanie przez odpowiedni terytorialnie urząd konserwatorski wytycznych konserwatorskich może przyspieszyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki w postaci np. koncepcji architektonicznej, fotografii, inwentaryzacji, planów archiwalnych.

Na koniec ważna uwaga. Od zaleceń konserwatorskich nie ma żadnej formy odwołania. Są one jednak tzw. „przyrzeczeniem administracyjnym” i urząd administracji konserwatorskiej nie może ich dowolnie zmieniać.

Pomogę Państwu w poprawnym wypełnieniu wniosku i przygotowaniu odpowiednich załączników. Mając wieloletnią praktykę pracy w organach ochrony konserwatorskiej, jeszcze przed wystąpieniem o zalecenia, podpowiem jakie prace będą dopuszczalne przy zabytku i o co można wnioskować, aby zaoszczędzić czas procedowania.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved