Przedłużające się oczekiwanie na decyzję i zalecenia konserwatorskie. Czy można skrócić czas?

Mimo, że urzędy konserwatorskie zaczęły pracować już normalnym trybem, to oczekiwanie na na zalecenia konserwatorskie, decyzję administracyjną jest bardzo wydłużone. Spotykam się w mojej pracy z interesantami, którzy zwracają się do mnie o pomoc wyłącznie w sprawie przyspieszenia postępowania przed organem ochrony konserwatorskiej. Dzwonią żaląc się, że czekają na „werdykt” już kilka miesięcy i niestety taka jest rzeczywistość.

Przy decyzji można zakładać, że konserwator będzie się trzymał przepisów Kpa, czyli procedowania do 30 dni. Można, ale zazwyczaj tak się nie dzieje. Konserwatorzy często zasłaniają się kolejnym przepisem Kpa, który mówi, że w przypadkach skomplikowanych oczekiwanie na deyczje może być wydłużone do 60 dni. Inwestorzy nie wiedzą, że takie wydłużenie postępowania trzeba uzasadnić np. wystąpieniem o opinię do innego organu np. Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W związku z tym interesant czeka w nieskończoność, bo czasem i te 60 dni przeradza się nawet w 120.

Jeszcze gorzej jest z zaleceniami konserwatorskimi. Na zalecenia konserwatorskie nie ma przepisów Kpa. Niestety i najnowszy projekt nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków nie przewiduje nałożenia ograniczeń czasowych na wydanie zaleceń. W Warszawie na zalecenia konserwatorskie czeka się nawet do pół roku i dłużej. Można oczywiście odstąpić od wystąpienia o wydanie zaleceń, ale w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Zalecenia są przyrzeczeniem administracyjnym i wytyczne w nich zawarte muszą być przez konserwatora brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji pozwalającej na prace. Zalecenia są ogromnym ułatwieniem dla architektów projektujących zmiany przy zabytku. Pozwalają zaoszczędzić czas i często pieniądze na projekt.

Trzeba wiedzieć, jak współpracować z urzędem konserwatorskim, aby przyspieszyć procedowanie. Ja mam już ogromne doświadczenie i chętnie pomagam tym, których czas goni. Zachęcam do współpracy.

Copyright @ Wsparcie Inwestycji Zabytkowych 2020. All Rights Reserved