Wykorzystanie zabytku do kampanii wyborczej – złe praktyki kandydatów

W trakcie kampanii wyborczych kandydaci starają się, aby ich wizerunek zapadł w pamięć elektoratowi. Może nie o sam wizerunek chodzi, a o miejsce danego kandydata na liście wyborczej lub wpłynięcie na wybór poprzez utrwalenie hasła wyborczego w świadomości wyborcy i komitetu, z którego jegomość kandyduje. W związku z tym kandydaci dwoją się i troją, by […]

Zmiany na stanowiskach wojewódzkich konserwatorów zabytków. Przydatne ekspertyzy

Wraz ze zmianami na szczytach władzy następuje „face lifting” w urzędach Wojewódzki Konserwatorów Zabytków. Na pierwszy rzut oka można spodziewać się rewolucji w obszarze ochrony zabytków. W Małopolskim Urzędzie Konserwatora Zabytków oraz Podlaskim na stanowiska kierownicze zostali powołani architekci. W wywiadach udzielonych przez zarówno małopolską konserwator, jak i podlaskiego konserwatora możemy dostrzec pewną zmianę spojrzenia […]