Ujęcie w gminnej ewidencji zabytków

Przed zakupem nieruchomości (budynków) lub zamiarem przystąpienia do projektowania jakichkolwiek prac remontowych w posiadanym już obiekcie, należy sprawdzić stan prawny jego ochrony konserwatorskiej: czy jest on wpisany do rejestru zabytków czy ujęty „tylko” w gminnej ewidencji zabytków. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem, bo gminna ewidencja zabytków obejmuje większą liczbę obiektów niż […]