Decyzja o warunkach zabudowy

CZYM JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest dla inwestycji, która ma mieć miejsce na terenie nie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O jej wydanie należy się starać dla: budowy nowego obiektu, rozbudowy lub nadbudowy istniejącego, zmiany sposobu użytkowania. Decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga remont lub przebudowa obiektu, która […]