Ulica Francuska, jako część „Saskiej Kępy” wpisanej do rejestru zabytków

Ulica Francuska w Warszawie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków „Saska Kępa”, decyzją z dnia 02 kwietnia 1979 roku pod numerem 942-A. Zabudowa ulicy Francuskiej charakteryzuje się domami położonymi wzdłuż ulicy z terenami zielonym od podwórza. Jest to tradycyjny sposób zabudowy zespołów urbanistycznych w typie miasta – ogrodu. Na tym schemacie przygotowano też […]